Yüksek hitli siteler için Mysql Ayarları my.cnf

Bildiğiniz üzere mysql çok yüklü sitelerde gereken ayarlar yapılmadığı yada doğru şekilde düzenlenmediği zaman donmalar hatta mysql sunucusunun kapanmasına yol açmaktadır.

Bu sorunu gidermek için aşağıdaki ideal config dosyasını siler ile paylaşıyorum.

[MySQLD]
port=3306
basedir=MySQL
datadir=MySQL\\Data
default-character-set=utf8
default-storage-engine=INNODB

query_cache_size=8M
table_cache=512
tmp_table_size=7M
thread_cache=32
thread_cache_size = 8
thread_stack=196608
binlog_cache_size=32768
net_read_timeout=30
net_retry_count=10
net_write_timeout=30
thread_concurrency=10

myisam_max_sort_file_size=100G
myisam_max_extra_sort_file_size=100G
myisam_sort_buffer_size=64M

innodb_additional_mem_pool_size=256M
innodb_flush_log_at_trx_commit=1
innodb_log_buffer_size=32M
innodb_buffer_pool_size=32M
innodb_log_file_size=10M
innodb_thread_concurrency=8

key_buffer=4M
key_buffer_size=256M
max_allowed_packet=1M
sort_buffer=256M
net_buffer_length=4K
read_buffer_size=2M
read_rnd_buffer_size=8M
sort_buffer_size=256M

max_connections=5000

skip-locking
skip-name-resolve

old_passwords=1
[client]
port=3306

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

MySQL Nedir ?

MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir.

UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur. Kaynak kodu açık olan MySQL’in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Ayrıca ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir.

Geliştiricileri, 500′den fazlası 7 milyon kayıt içeren 10.000 tablodan oluşan kendi veritabanlarını (100 gigabyte civarında veri) MySQL’de tuttuklarını söylüyorlar.

MySQL, tuttuğu tablolarla çok kullanıcılı sistemlerde söz konusu olan erişim hakları sorununu başarılı bir şekilde çözmektedir. MySQL’in 4.0 sürümü ile birlikte “transaction” desteği, 4.1 sürümyle birlikte de alt sorgu desteği eklenmiştir.

Ayrıca “veri tutarlılığını (referential integrity)” sağlama işinin programcıya bırakılması tercih edilmiştir, ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir. Çünkü pek çok veritabanı programcısı VTYS’lerdeki veri tutarlılığı’nın esnek olmayan, zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünmektedir.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail