Linux işletim sisteminde yüksek dosya barındıran klasörleri bulma.

find / -type f -ls | sort -k 7 -r -n | head -5

find / -type d -size +1G (1gb dan büyük boyutakileri bulmak için, G yerine M vs..)

du -h / | grep ^[0-9.]*G

du -a /var | sort -n -r | head -n 10 (var klasörü altında …)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail